VERANTWOORDING

verantwoording

De verantwoording op deze pagina refereert aan de tijd dat de stichting Zorgeloos met Diabetes naar School heette. In november 2019 hebben we een doorstart gemaakt onder de nieuwe Zorgeloos naar school gekoppeld aan deze website. In november 2019 zijn in dit kader ook onze statuten veranderd. 

Goed Doel Keurmerk

Met trots dragen we sinds juli 2017 het keurmerk Goed Doel, een erkenning Toezichthouder Goede Doelen (CBF). 

CBF-ERKEND.png

Dit betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij daadwerkelijk bijdragen aan onze missie zorgeloos met diabetes naar school, zorgvuldig omgaan met iedere euro en jaarlijks verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. 

Transparantie in één oogopslag
Ons CBF-Erkenningspaspoort 2018 toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van onze organisatie. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

ANBI status

ANBIlogo.pngOnze stichting is in dezelfde maand door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat we geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar onze missie zorgeloos met diabetes naar school.

Voor jou betekent het dat je gift aan ons aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

Terugblik op 2018

Ons jaarverslag 2018 is een reflectie op ons meest spannende jaar tot nu toe. Dit jaar stond namelijk in het teken van de lobby 'Diabeteszorg op school, de vrijblijvendheid voorbij'. Naast het jaarverslag is er een korte filmische terugblik op dit uitdagende en uiteindelijk zo succesvolle jaar. de jaarcijfers vind je hier met een verklaring van de kascommissie.

Beleidsplan 2017-2020 en onze statuten.

Ons beleidsplan 2017-2020 is hier in te zien. Hierbij ook onze statuten van tijdens de oprichting (2015) en de gewijzigde statuten (2019).