VERANTWOORDING

verantwoording

 

De verantwoording op deze pagina refereert deels aan de tijd dat de stichting nog 'Zorgeloos met Diabetes naar School' heette. In november 2019 hebben we een doorstart gemaakt onder de nieuwe naam 'Zorgeloos naar school'. Voor de verslaggeving van voor 2018 verwijzen we  naar de desbetreffende website.

2019 was het jaar van transitie

Hierbij ons jaarverslag 2019, met het financieel overzicht en de verklaring van de kascommisie. Wederom bleek 2019 een enerverend jaar voor de stichting te zijn. Niet alleen is een nieuw speerpunt namelijk, de diabetesvriendelijke school, zoals gepland, uitgewerkt. Daarnaast hebben we online onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van de diensten en producten van de stichting, waaruit blijkt dat de diabetesgidsen daadwerkelijk aanzetten tot goede afspraken op school. Tenslotte hebben we dit jaar succesvol een gids ontwikkeld voor leerlingen met chronische aandoeningen in het algemeen. Tijdens dit proces hebben we de enorme meerwaarde ervaren van het op de kaart te zetten van deze groep als geheel, zowel tijdens de voorlichting als in de lobby.

Dit alles heeft ons ertoe gezet om zowel intern als met externe partijen te reflecteren op wat dit alles betekent voor de toekomst van de stichting. Daarbij is geconcludeerd dat de knelpunten ‘ik kan niet, mag niet en wil niet’ ten aanzien van diabeteszorg op school fors hebben aangepakt door middel van lobby en voorlichting. Uiteindelijk hebben we na deze zorgvuldige afweging besloten om onze doelgroep en doelen nu officieel uit te breiden van diabetes naar chronische aandoeningen in het algemeen. Floor Kaspers, onze voorzitter, licht onze transitie hier toe. Daarbij is niet alleen onze naam en logo veranderd en een nieuwe website gelanceerd. Ook is onze aanpak daaraan aangepast en verwerkt in een nieuw vijfjarenplan.

Beleidsplan 2020-2025 en onze statuten.

Ons beleidsplan 2020-2025 is hier in te zien. Hierbij ook onze statuten van tijdens de oprichting (2015) en de gewijzigde statuten (2019).

Goed Doel Keurmerk

Met trots dragen we al sinds juli 2017 het keurmerk Goed Doel, een erkenning van de Toezichthouder Goede Doelen (CBF). 

CBF-ERKEND.png

Dit betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij daadwerkelijk bijdragen aan onze missie zorgeloos naar school, zorgvuldig omgaan met iedere euro en jaarlijks verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. 

Transparantie in één oogopslag
Ons CBF-Erkenningspaspoort 2019 toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van onze organisatie. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

ANBI status

ANBIlogo.pngOnze stichting is in dezelfde maand door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat we geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar onze missie zorgeloos met diabetes naar school.

Voor jou betekent het dat je gift aan ons aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

Terugblik op 2018 en daarvoor

Ons jaarverslag 2018 is een reflectie een spannend lobby jaar. Dat jaar stond namelijk in het teken van de lobby 'Diabeteszorg op school, de vrijblijvendheid voorbij'. Naast het jaarverslag is er een korte filmische terugblik op dit uitdagende en uiteindelijk zo succesvolle jaar. De jaarcijfers vind je hier met een verklaring van de kascommissie. Voor de verslaggeving van voor 2018 verwijzen we naar deze website.