EMPOWERMENT

Empowerment

Empowerment

Empowerment staat centraal in al onze activiteiten. Of het nu voorlichting, training, belangenbehartiging of agenda setting is. Onze interventies zijn erop gericht om de leerling, ouder en onderwijsprofessionals van informatie, handvatten, vaardigheden en mogelijkheden te voorzien. Met als doel dat ze met elkaar effectief aan de slag kunnen om leerlingen met een chronische aandoening zo goed mogelijk te ondersteunen.

Dat ouders het moeilijk vinden om te achterhalen welke hulp er voor deze kinderen beschikbaar is blijkt uit de recente analyse door Onderwijs Consumenten Organisatie te Amsterdam (OCO). Veruit de meest gestelde vraag op het gebied van passend onderwijs bij OCO is: 'Mijn kind heeft meer ondersteuning nodig, wat kan ik van school verwachten?'. Opvallend hierbij is dat de grootste groep gaat om leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening. De afgelopen jaren is er namelijk veel veranderd in de manier waarop zorg en ondersteuning op school georganiseerd wordt. De invoering van passend onderwijs, het wegvallen van het “rugzakje”, de decentralisatie van diverse wetten en de toenemende verantwoordelijkheid van scholen hebben direct effect op de praktijk. Meer dan ooit is er aandacht voor wat kinderen aan extra ondersteuning op school nodig hebben. 

Kinderen met chronische aandoeningen blijken daarentegen nauwelijks in beeld te zijn bij scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Er is praktisch geen beleid voor kinderen met een chronische aandoening, geen omschreven onderwijszorgarrangementen en geen duidelijkheid over wat men van school voor deze leerlingen kan verwachten. 

VOORLICHTING

header_VLO9947.jpg

Training

header_VLO9677.jpg

"Wat goed dat deze gids er is! Hopelijk leidt het tot meer bewustwording bij mensen in het onderwijs, als het gaat om chronische ziekte en wat dit voor een leerling betekent. Ik ben het meest enthousiast over het feit dat hiermee een spreekwijzer is, di docenten handvaten bieden om het gesprek aan te gaan." Judith de Gier docent basisonderwijs.

header_VLO9758.jpg

Belangenbehartiging

header_VLO9952.jpg

Agendasetting

header_VLO9616.jpg

“Wat had ik deze informatie graag gehad afgelopen december toen we er achter kwamen dat dochter (10) de ziekte van Crohn heeft. Zij scoort ineens een flink stuk lager en had al een negatief zelfbeeld door haar ziekte. De gids geeft hele fijne, duidelijke, bemoedigende informatie. Je hebt het gevoel machteloos te staan zonder back up, die is er met deze informatie. Super!” Annemieke, moeder van een 10-jarige dochter met de ziekte van Crohn

header_VLO9770.jpg