in elke klas 3 leerlingen of studenten met een chronische aandoening

LEERLINGEN EN STUDENTEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING IN CIJFERS

Reikwijdte van chronisch lichamelijke aandoeningen 

Om eentabel aandoeningen.png indruk te geven van frequentie van de aandoeningen en de variëteit volgen hier cijfers uit een recent onderzoek van 0- tot 25-jarigen in Nederland. In totaal hebben 870.000 jongeren één of meerdere chronische lichamelijke aandoening(en) dat is 17,4% van alle jongeren. In een klas van 25 zitten dus gemiddeld drie leerlingen of studenten met een chronische lichamelijke aandoening. In de tabel zie je welke aandoeningen het meest voorkomen onder kinderen en jongeren.

Gevolgen en Ondersteuningsbehoeften

Meest specifiek voor de grote groep chronische aandoeningen is de combinatie van de wisselende belastbaarheid met de onzichtbaarheid ervan. Het ene moment kan er niets aan de hand zijn, terwijl het volgende moment de leerling te moe is om bijvoorbeeld maar een pen vast te houden. Soms slaat de vermoeidheid al op school toe, soms pas thuis. In de grafiek zie je de meest voorkomende gezondheidsgerelateerde klachten in een periode van veertien dagen bij kinderen 4 tot 12 jaar. Zowel chronische vermoeidheid als hoofdpijn spelen een belangrijke rol. 

Dit vereist nogal wat van de leerling of student. Vaardigheden als inschatten en plannen, incasserings- en aanpassingsvermogen, acceptatie, hulp kunnen vragen en accepteren, uitleggen hoe je je voelt, je grenzen aan kunnen en durven geven. Van de jongeren tussen de 10 en 25 jaar met een chronische aandoening geeft 47% aan dat ze zich niet begrepen voelen door klas- en studiegenoten, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek.

Het vraagt ook wat van de leerkracht, de klasgenoten en de school als geheel. Toch blijkt uit de praktijk dat veel van deze leerlingen al enorm geholpen zijn met begrip over wat de aandoening met zich meebrengt en een bepaalde mate van flexibiliteit van school om de gevolgen van de aandoening zoveel mogelijk op te vangen. 

Top drie ondersteuningsbehoeftentabel consequenties cbs.png

De top drie aan ondersteuningsbehoeften op school, zoals uit ons onderzoek naar voren kwam:

  1. Flexibiliteit (lesrooster, rustmomenten, verzuim, inhalen, gym, laptop, et cetra).
  2. Meer kennis, inzicht, begrip en empathie.
  3. Extra begeleiding of ondersteuning.

Een derde heeft meer hulp nodig op school

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ruim 1/3 van de kinderen en jongeren met een chronische aandoening meer hulp of hulpmiddelen wil op school. De gevolgen van een chronische aandoening geven vaak een vertekent beeld over de leercapaciteit van de leerling. Door de vele gevolgen van de aandoening wordt vaak gedacht dat een verlagen van leerniveau de oplossing is. \Hou er rekening mee dat dit juist demotiverend kan werken doordat het bijvoorbeeld als een soort straf wordt ervaren. Met elkaar op zoek naar maatwerk blijkt ook hier de oplossing.

Wat bindt deze groep?

Voor meer inzicht wat de groep leerlingen en studenten met chronische aandoeningen gemeenschappelijk heeft klik hier.

Leerling met Somatisch Onverklaarbare Somatische Klachten

Leerling met Somatisch Onverklaarbare Somatische Klachten

“Soms voel ik me ’s ochtends zo slecht dat ik niet naar school kan, maar lukt het mij ’s middags wel om met een vriendin af te spreken. Dat begrijpen mensen vaak niet. Het afspreken geeft mij juist weer energie en helpt mij om de volgende dag weer naar school te gaan en niet in de negatieve spiraal terecht te komen. Met mijn psycholoog bespreek ik hoe ik het aan anderen kan uitleggen.” 

SOLK kenniskaart, Kennisgroep Speciaal

header_VLO9952.jpg

Wat is de beperking?

Wat is de beperking?

“Het constante uitleggen is bij ons vooral de beperking. Wat is de beperking? Wat houdt het in en wat zijn de gevolgen?” 

header_VLO9868.jpg

Moeder van leerling met migraine

Moeder van leerling met migraine

“Mensen denken vaak ‘ach iedereen heeft wel eens hoofdpijn’, maar migraine en vooral chronisch is een belasting voor ‘t hele gezin. Mijn dochter heeft elke dag matige tot ernstige hoofdpijn met heel veel bijklachten. Er is veel onbegrip rond deze ziekte.” 

header_VLO9964.jpg

Chronisch ziek zijn, hier heb je geen keuze in.

Chronisch ziek zijn, hier heb je geen keuze in.

"Dus laten we samen tot een betere oplossing komen. In plaats van steeds te zeggen ‘we kunnen niets aanpassen aan het rooster’, moet er weer meer naar het kind/leerling gekeken worden. Samen een plan opzetten. Nu moet je alles alleen bedenken. En hopen dat school meedoet en het accepteert.”

header_VLO9830.jpg