TRAINING OF BIJSCHOLING OP MAAT

Training, bijscholing, workshop of webinar

Training

We delen graag onze expertise met zorg- en onderwijsorganisaties door middel van het verzorgen van een op-maat-gemaakte webinar, training, bijscholing of workshop.

Mede dankzij Corona hebben we het webinar ontdekt, als laagdrempelige vorm van voorlichting of training. Tijdens onze back-to-school campagne week vorig jaar, hebben we ons eerste webinar gegeven over de opstart in het nieuwe schooljaar. Je kan hier het webinar terugkijken. Naar aanleiding van dit succes verzorgen we binnenkort in opdracht van Ingrado een webinar speciaal voor leerplichtambtenaren.

We doen dit zowel op lokatie of bijvoorbeeld tijdens een bijscholingsbijeenkomst, congres of ander evenement. Het kan een presentatie zijn voor bestuurders over hoe je leerlingen met chronische aandoeningen structureel zichtbaar kan maken. Of bijvoorbeeld een workshop voor intern begeleiders en zorgcoördinatoren over hoe je de benodigde ondersteuning van leerlingen met chronische aandoeningen op school systematisch in kaart kan brengen en inregelen.

"Wij waren allemaal heel positief over de (interactieve) presentatie op 2 december .Juist omdat we uitgebreid gesproken hebben over het belang van het werk van de AB 'ers om alle betrokkenen rondom het kind met een chronische ziekte goed met elkaar te laten samenwerken en de strijd bij de ouders weg te nemen die zij vaak moeten voeren om aanpassingen voor hun kind te regelen om passend onderwijs mogelijk te maken!"

Herma Sterk, teamleider en ambulant begeleider SWV Driegang

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in een bijscholing, lezing of workshop? Informeer er hier vrijblijvend naar.

Voorlichting

header_VLO9947.jpg

Empowerment

header_VLO9488.jpg

"Ik ben jeugdarts en bezig met onderzoek naar medisch handelen op school en wellicht kan ik de gids gebruiken voor meer informatie en voor het ontwikkelen van ondersteuning vanuit jeugdartsen." 

header_VLO9947.jpg

Belangenbehartiging

header_VLO9952.jpg

Agendasetting

header_VLO9616.jpg

"Ik zou graag een exemplaar van de gids ontvangen. Ik heb zelf al vanaf mijn adolescentie migraine.
Omdat ik nu SPH jeugdzorg studeer zou ik de gids graag gebruiken om de kennis in mijn studie te gebruiken en te verspreiden."

header_VLO9941.jpg