WAT DOEN WIJ?

Wat wij doen

Stichting Zorgeloos naar School zet zich in voor goede zorg voor leerlingen met een chronische aandoening. In iedere reguliere klas van het basis- en voortgezet onderwijs zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische aandoening. Een deel hiervan heeft aanpassingen nodig om het schoolprogramma te kunnen volgen. Het is belangrijk om de behoeften van elk van deze leerlingen helder in kaart te brengen en de benodigde ondersteuning goed te regelen.

Door het ontwikkelen van een doe-het-samen gids voor leerling, school en ouder kunnen maatwerkoplossingen makkelijker tot stand komen. Daarnaast verzorgt de stichting voorlichting en training. Tenslotte zet de stichting, in samenwerking met een breed scala aan organisaties, het thema chronische aandoeningen in het onderwijs op diverse plekken op de agenda. In een eerder stadium richtte de stichting zich in het bijzonder op de ondersteuning van diabetes. Door het succes van die aanpak kreeg de stichting het verzoek om haar inspanningen voor de groep chronische aandoeningen in de breedte in te zetten. Hieronder vind je per activiteit meer informatie over hoe we dit doen.