Samenwerking met pabo studenten en docenten

Afgelopen jaar hebben we een prachtig project uitgevoerd met en op de pabo te Utrecht. Tijdens dit jaar leerden we dat de waarde die ervaringsdeskundige pabo studenten hebben nog groter is dan we zelf vooraf hadden ingeschat. Tegelijkertijd blijkt ook de onzichtbaarheid hardnekkiger dan verwacht. Het project leverde afgelopen jaar een bijzondere combinatie op van fundamentele inzichten (en vragen) en praktische verder te ontwikkelen concepten.

"Chronische aandoeningen blijken echt een blinde vlek binnen ons onderwijs. We ontdekken nu hoe waardevol daarin de ervaringskennis is van onze studenten. We willen hen in de regie kunnen brengen en samen laten werken met docenten. Dat start met een ander leerproces, met andere gesprekken, experimenten en tools. Wat we komend jaar willen leren is relevant voor ons instituut want ook toepasbaar op andere studies zoals social work.” – Paul Maasen, Onderwijsmanager Hogeschool Utrecht

In de eindrapportage gaan we in op de wijze waarop we te werk zijn gegaan, welke voorlopige resultaten dat heeft opgeleverd en welk effect dit heeft gehad. In de eerste fase kwamen we tot een belangrijk inzicht over ervaringsdeskundigheid en de wijze waarop hiermee verschil kan worden gemaakt in de onderwijspraktijk. We zagen dat de ervaring van het direct in gesprek gaan met en over ervaringsdeskundigen (soms ook zonder het zo te benoemen) een brug kan vormen tussen de ‘droge kennis’ over een doelgroep en het besef van ‘hier voel ik me (mede-) verantwoordelijk voor’. Kennis over chronische aandoeningen is slechts een eerste stap, het ervaren van wat dit betekent voor studenten en leerlingen maakt het verschil om ook over te gaan tot anders werken. Dit zal niet alleen gelden voor ervaringsdeskundigheid op het terrein van chronische aandoeningen, maar ook over andere niet uitgesproken zaken rondom identiteit, hulpbehoefte, belastbaarheid, e.d. Ook de eigen ervaringen van pabo docenten zelf boden ruimte voor nieuwe inzichten.

Vervolg fase oktober 2023 - september 2024

We kiezen daarom in de vervolgfase voor een verbreding. In de eerste fase zijn we uitgegaan van drie typen ervaringsdeskundigheid: als leerling, als student op de pabo en voor de klas op de basisschool. We voegen hier nu een vierde type aan toe: de ervaringsdeskundigheid van docenten op de pabo. Zij vormen de schakel binnen het project tussen de ervaringen die de pabo studenten opdoen in het project en het leren dit toe te passen in de toekomstige onderwijspraktijk. Lees hier onze plannen voor het komend jaar.

Geinteresseerd?

We delen graag ons leerproces met ervaringsdeskundige pabo studenten, docenten en andere geïnteresseerden. Schrijf je hier in en geef daarbij aan of je op de hoogte gehouden wilt worden of dat je ook mee wil doen als pabo student, docent of onderwijskundige.