Professional

onderwijs- en zorgprofessionals

"Nogmaals bedankt voor jullie bijdrage aan de studiedag. Ik heb veel positieve reacties gehoord, ook over de interactieve vorm. Dat werd erg gewaardeerd, complimenten voor jullie voorbereiding en presentatie! " Doride de Bruijn, beleidsadviseur strategie & onderwijs MBO-raad, naar aanleiding van de door ons georganiseerde keynote 2022

Lezing, workshop, webinar bijscholing op maat voor zorg- en onderwijsprofessionals

We hebben veel ervaring met organiseren van maatwerk op het snijvlak van onderwijs en zorg. Of dit nu voor het basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs is. Vandaar dat we regelmatig gevraagd worden om onze expertise in combinatie met onze ervaringsdeskundigheid te delen tijdens lezingen, presentaties, workshops of bijscholingen. Het programma dat we bieden is maatwerk, want het wordt zorgvuldig ontwikkeld en afgestemd op doel en doelgroep. Dit doen we in samenwerking met de opdrachtgevers en onze ervaringsdeskundige ambassadeurs. Dus niet praten òver maar ook dòòr leerlingen, studenten met een chronische aandoening, hun ouders en docenten.

Ben je geïnteresseerd in een webinar, bijscholing, lezing of workshop? Informeer er hier vrijblijvend naar.

We hebben in het verleden bijvoorbeeld een interactieve key-note georganiseerd voor een zaal met 200 professionals over hoe je aan studenten met een chronische aandoening structureel maatwerk kan leveren. Of een workshop voor intern-begeleiders en zorgcoördinatoren over hoe je aanpassingen of ondersteuning van leerlingen met chronische aandoening het beste in kan passen in je dagelijkse routine.

"Wij waren allemaal heel positief over de (interactieve) presentatie .Juist omdat we uitgebreid gesproken hebben over het belang van het werk van de AB 'ers om alle betrokkenen rondom het kind met een chronische ziekte goed met elkaar te laten samenwerken en de strijd bij de ouders weg te nemen die zij vaak moeten voeren om aanpassingen voor hun kind te regelen om passend onderwijs mogelijk te maken!" Herma Sterk, teamleider en ambulant begeleider SWV Driegang.

Advies op maat

Behalve leerlingen, studenten en ouders denken we desgevraagd ook mee met onderwijs- en zorgprofessionals die vastlopen met een casus. Hier lees je daar meer over.

Gratis voorbeeld exemplaar van onze gids aanvragen voor je instelling of organisatie

Per instelling of organisatie kun je éénmalig, gratis één doe-het-samen gids aanvragen voor het PO en VO of voor het MBO. Met dit voorbeeldexemplaar kun je leerlingen/studenten, scholen of ouders hierop attenderen.

Verschillende organisaties en instellingen hebben naar aanleiding hiervan meerdere exemplaren gekocht voor al hun medewerkers. Voorbeelden zijn Kinderthuiszorg, Ingrado, Onderwijsconsulenten en verscheidene Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Een exemplaar van de gids, bij grotere bestellingen, kost 15 euro exclusief verzendkosten. Heb je hierin interesse, stuur ons dan een mail.