Waarom de focus op deze groep?

DRIEHOEK RONDOM CHRONISCH ZIEKE LEERLING EN STUDENT

 

Doelgroepen van de stichting

De primaire doelgroepen van de stichting zijn de chronisch zieke  leerling, mbo student, hun ouder en school. Want in die driehoek ligt het uitgangspunt van het zorgeloos maken. Daarnaast richten we ons op intermediairen, de professionals in het zorg- en onderwijsveld, die een belangrijke ondersteunende of faciliterende rol (kunnen) spelen voor leerlingen met chronische aandoeningen in het onderwijs. Hieronder lichten we verder toe waarom we voor de groep leerlingen met chronische aandoeningen hebben gekozen. 

Waarom de focus op deze groep leerlingen en studenten?

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de groep leerlingen en studenten met een chronische aandoening op alle fronten lager scoort, zoals meer verzuim, terugval en uitval. Daarnaast is de groep leerlingen en studenten met een chronische aandoening groot. In elke klas zitten er drie blijkt uit onderzoek. Bovendien is ze verbluffend onzichtbaar in zijn ondersteuningsvraag in het regulier onderwijs. Door met een diverse groep samen om de tafel te gaan hebben we ontdekt dat deze groep van chronisch somatische aandoeningen in al zijn verscheidenheid een aantal vergelijkbare thema’s heeft. 

Vergelijkbare thema’s zijn:

  • onvoldoende structurele aandacht, 
  • behoefte aan duurzame flexibele aanpassingen gerelateerd aan de ondersteuningsvraag,
  • belastbaarheid is sterk wisselend bij deze chronische aandoeningen,
  • de aandoening heeft een vaak onderschatte, directe invloed op het leervermogen door de wisselende belastbaarheid. 

Daarbij is de kern is dat een ondersteuningsvraag meer dan voor andere groepen beantwoord moet worden met een maatwerkoplossing met een set individuele afspraken tussen ouders-leerling-school. Vandaar dat we een verschillende gesprekstools hebben ontwikkeld.

Doel is zichtbaarheid in de klas en in beleid

Leerlingen en studenten die chronische ziek zijn blijven vaak onzichtbaar en dat leidt tot een vicieuze cirkel. Een leerling of student weet bijvoorbeeld niet dat er extra ondersteuning mogelijk is. Of hij of zij schaamt zich en ziet daardoor geen reden om het op school te vertellen. De school weet vervolgens niet dat er (meer) leerlingen met een chronische aandoening zijn en heeft dus geen reden om hier specifieke aandacht aan te besteden. 

Daarentegen als je  je actief en gestructureerd aandacht geeft aan leerlingen of studenten met een chronische aandoening en de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden, dan doorbreek je deze cirkel. Met een positief en actief beleid zien en ervaren leerlingen dat zij welkom zijn, ook met een chronische aandoening. Dat draagt bij aan een veilige bedding, vergroot het welbevinden en de veerkracht en het voorkomt uitval van een leerling. De doelgroep zit grotendeels in het regulier onderwijs en er zal daar met name veel te winnen zijn aan de zichtbaarheid van de doelgroep in de klas. 

Handvat meer zichtbaarheid

Vandaar dat we een brochure ontwikkeld hebben  met concrete tips, een praktisch stappenplan en een checklist over hoe je deze leerlingen structureel in beeld krijgt, of het nu in de klas is of schoolbreed. Daarnaast is er een bijbehorende presentatie beschikbaar om dit met je hele team op de kaart te zetten. Download of bestel ze hier.

Belangenbehartiging

Daarnaast merken we dat er amper beleid- of visie ontwikkeling is rondom deze doelgroep. Andere doelgroepen die binnen passend onderwijs vallen, staan reeds lang op de kaart, zoals bijvoorbeeld voor gedrag- en leerproblemen het geval is. Aan de andere kant als we praten over inclusief onderwijs dan draait het vaak om Ernstig Meervoudig Beperkte (MBP) leerlingen of leerlingen met het syndroom van Down. Het lijkt erop dat de grote groep leerlingen met een chronisch somatisch aandoening tussen wal en schip gevallen zijn. Daar willen wij verandering in brengen door middel van belangenbeharting en agendasetting.

In cijfers

Klik hier voor meer inzicht in de omvang en opbouw van de groep chronisch zieke leerlingen en studenten.