Waarom de focus op deze groep?

DRIEHOEK RONDOM CHRONISCH ZIEKE LEERLING EN STUDENT

 

Doelgroepen van de stichting

De primaire doelgroepen van de stichting zijn de chronisch zieke  leerling, mbo student, hun ouder en school. Want in die driehoek ligt het uitgangspunt van het zorgeloos maken. Daarnaast richten we ons op intermediairen, de professionals in het zorg- en onderwijsveld, die een belangrijke ondersteunende of faciliterende rol (kunnen) spelen voor leerlingen met chronische aandoeningen in het onderwijs. Hieronder lichten we verder toe waarom we voor de groep leerlingen met chronische aandoeningen hebben gekozen. 

Waarom de focus op deze groep leerlingen en studenten?

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de groep leerlingen en studenten met een chronische aandoening op alle fronten lager scoort, zoals meer verzuim, terugval en uitval. Daarnaast is de groep leerlingen en studenten met een chronische aandoening groot. In elke klas zitten er drie blijkt uit onderzoek. Bovendien is ze verbluffend onzichtbaar in zijn ondersteuningsvraag in het regulier onderwijs. Door met een diverse groep samen om de tafel te gaan hebben we ontdekt dat deze groep van chronisch somatische aandoeningen in al zijn verscheidenheid een aantal vergelijkbare thema’s heeft. 

Vergelijkbare thema’s zijn:

  • onvoldoende structurele aandacht, 
  • behoefte aan duurzame flexibele aanpassingen gerelateerd aan de ondersteuningsvraag,
  • belastbaarheid is sterk wisselend bij deze chronische aandoeningen,
  • de aandoening heeft een vaak onderschatte, directe invloed op het leervermogen door de wisselende belastbaarheid. 

Daarbij is de kern is dat een ondersteuningsvraag meer dan voor andere groepen beantwoord moet worden met een maatwerkoplossing met een set individuele afspraken tussen ouders-leerling-school. Vandaar dat we een verschillende gesprekstools hebben ontwikkeld.

Doel is zichtbaarheid in de klas en in beleid

Wij werken aan een toekomst waarin al deze kinderen en jongeren zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op sociaal gebied als qua leerontwikkeling. Uit onderzoek kwamen drie aanbevelingen om dit mogelijk te maken:

  1. goede ondersteuning voor deze kinderen en jongeren
  2. goede samenwerking tussen leerling, school en ouder
  3. een veilig enpestvrij klimaat op school waar een ieder zich geaccepteerd voelt

De bovenstaande vergelijkbare thema’s bieden voldoende materie om deze groep als geheel op de kaart te zetten zowel in de klas als in beleid. In de klas door verschillende gesprekstools te ontwikkelen met concrete handvaten voor studenten, leerlingen, ouders en school om deze ze beter te ondersteunen in de klas en op school. Cruciale momenten hierbij zijn bijvoorbeeld de start op school, de start van een nieuw schooljaar met een warme overdracht, heldere afspraken over medicatie, werkwijze rondom sport, stage, toetsen, examens en ziekteverzuim. We richten ons hierbij op het regulier onderwijs. De doelgroep zit grotendeels in het regulier onderwijs en er zal daar met name veel te winnen zijn aan de zichtbaarheid van de doelgroep in de klas. 

Daarnaast merken we dat er amper beleid- of visie ontwikkeling is rondom deze doelgroep. Andere doelgroepen die binnen passend onderwijs vallen, staan reeds lang op de kaart, zoals bijvoorbeeld voor gedrag- en leerproblemen het geval is. Aan de andere kant als we praten over inclusief onderwijs dan draait het vaak om Ernstig Meervoudig Beperkte (MBP) leerlingen of leerlingen met het syndroom van Down. Het lijkt erop dat de grote groep leerlingen met een chronisch somatisch aandoening tussen wal en schip gevallen zijn. Daar willen wij verandering in brengen door middel van belangenbeharting en agendasetting.

In cijfers

Klik hier voor meer inzicht in de omvang en opbouw van de groep chronisch zieke leerlingen en studenten.