Er is meer mogelijk dan je denkt rondom toetsen en examens

chronisch ziek Toetsen en examens doen

toetsen en examens.png

Wist je dat een zieke leerling thuis of in het ziekenhuis examen kan doen? Of dat een leerling het eindexamen mag uitsmeren over twee jaar. Omdat een ziekte of beperking de toegankelijkheid tot een examen niet mag verhinderen, kan de wijze van afname namelijk aangepast worden aan de mogelijkheden van de examenkandidaat. 

Inhoudelijk mogen er geen lagere eisen gesteld worden. De examencommissie en het bevoegd gezag kunnen met een onderbouwde motivering wel afwijken van de schoolreglementen en de vorm van examineren. Voor examenaanpassingen is het niet aan te raden om te wachten met vragen om extra tijd tot het eindexamenjaar. Het moet logisch passen bij de afspraken die er eerder (sinds de diagnose) gemaakt zijn. 

Ieder jaar verschijnen brochures met aanpassingen die mogelijk zijn. Hier vind je het examendossier 2024, speciaal voor chronisch zieke leerlingen. Iedere school in het voortgezet onderwijs heeft een eindexamencoördinator. De benaming van deze persoon kan verschillen, maar scholen hebben altijd iemand die alles coördineert rond examens. Deze persoon hoort ook op de hoogte te zijn van aanpassingen en voor wanneer een en ander geregeld moet zijn. Deze persoon weet dingen die mentoren vaak niet weten. 

Ga op tijd met elkaar in gesprek om de nodige aanpassingen mogelijk te maken

Door samen in gesprek te gaan met hulp van onze gesprekstools kunnen leerling/student, school en ouder helder krijgen welke belemmeringen er rondom toetsen en examens spelen. Op basis van die inventarisatie kan gekeken worden naar mogelijke aanpassingen en oplossingen rondom het afnemen van toetsen en examens die ook in gesprekstools staan genoemd.

Gym

Header Gym

Beperkte mobiliteit

header_VLO9668.jpg

Flexibiliteit in deadlines

Flexibiliteit in deadlines

"De druk bij tentamenwekentijd zorgde voor veel migraine. Ik heb mijn havodiploma netjes binnen vijf jaar gehaald, maar ik kon altijd meteen na het laatste tentamen door naar mijn bed om daar het hele weekend mijn aanval uit te liggen. Voor mij was het niet zozeer de moeilijkheid, maar vooral het tempo waarbij deadlines zich opvolgden. Wat mij het meest zou hebben geholpen, is eigenlijk flexibiliteit in deadlines. Problemen kon ik altijd aankaarten, maar dit initiatief moest vooral vanuit mezelf komen.”  

header_VLO9994.jpg

Vermoeidheid

_VLO9968.jpg

Verzuim

header_VLO0043.jpg

Flexibiliteit versus regels

Flexibiliteit versus regels

 “Het blijft helaas moeilijk voor de school om flexibel met het onderwijsprogramma om te gaan en meer op noodzakelijke vereisten voor het uiteindelijke eindexamen te sturen. Volgens hen is dat vanwege de regels, maar dat zijn vaak regels door de school gemaakt.” 

header_VLO9987.jpg