Afstandsonderwijs brengt leren én contact met de klas dichterbij 

Afstandsonderwijs brengt leren én contact met de klas dichterbij 

 

Routekaart en Helpdesk afstandsonderwijs voor leerlingen en ouders

Afstandsonderwijs wordt door veel scholen nog vaak gezien als een tijdelijke oplossing zolang we te maken hadden met Corona. Het is voor ouders van chronisch zieke leerlingen en school vaak lastig om deze tijdelijke voorziening om te zetten in een blijvend aanbod voor degenen die niet altijd full-time naar school kunnen. Onze routekaart afstandsonderwijs is een praktisch hulpmiddel om op en met school in gesprek te gaan hierover.  

Het kan ook zijn dat je als ouder of school behoefte hebt hebt aan een ervaringsdeskundig iemand die met je meedenkt in oplossingen. Dat kan! We hebben een helpdesk afstandsonderwijs bemand door Reinette, Kim en Kimberly. Zij hebben ervaring opgedaan in het regelen van allerlei verschillende soorten afstandsonderwijs voor hun eigen kinderen en voor kinderen en jongeren in hun netwerk. Stuur ons een mail met je vraag en je wordt teruggemaild of gebeld door Kimberly, Kim of Reinette.

Daarnaast heeft de overheid deze brochure voor ouders ontwikkeld over digitaal onderwijs, daarin staat onder andere wat je van school mag verwachten op het gebied van digitaal onderwijs.  

Informatie voor school over toepassing, maatwerk, regels en bekostiging afstandsonderwijs

Deze factsheet staat vol met praktische tips voor leerkrachten: 'Hoe betrek ik een leerling bij de klas en bij de les als deze door ziekte via een computerverbinding de les volgt?'.

Deze brochure van de overheid vertelt alles over de regels en bekostiging van digitaal afstandsonderwijs; 'Als een leerling tijdelijk niet naar school kan'.

Gebruikerservaringen afstandsonderwijs van leerlingen, ouders en scholen

Zie hieronder praktijk ervaringen van leerlingen, ouders en scholen met verschillende soorten hybride afstandsonderwijs. Met ook tips en informatie voor leerkrachten.

Parallel Onderwijs in de klas en thuis met een webcam

Parallel Onderwijs in de klas en thuis met een webcam

Praktijkvoorbeeld van interactief onderwijzen met de webcam van Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Schermafbeelding 2021-04-10 om 12.57.20.png

De AVI1 Robot uitgelegd

De AVI1 Robot uitgelegd

Bekijk hier wat de AVI1 Robot kan betekenen.

AV1-in de klas ovv No Isolation fotograaf Estera K. Johnsrud.jpg

KlasseContact uitgelegd

KlasseContact uitgelegd

Bekijk hier wat KlasseContact kan betekenen.

Klassecontact_beeld1 in de klas.jpg

IVIO@school uitgelegd

IVIO@school uitgelegd

Bekijk hier wat IVIO@school kan betekenen.

IVIO@school 2 leerlingen.jpg

Randvoorwaarden afstandsonderwijs

We voeren met Ouders en Onderwijs en een aantal andere organisaties continu druk uit op de politiek om het afstandsonderwijs voor onze doelgroep in stand te houden. Voor het behouden van het afstandsonderwijs is nodig dat:

  • Iedere klas een webcam heeft zodat (zieke) leerlingen vanuit huis in de klas kunnen blijven meedoen. Biedt dit aan via een stimuleringsmaatregel voor apparatuur en training van leerkrachten. Leg het vast in de landelijke norm voor basisondersteuning.
  • Ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsaanbod afstandsonderwijs heeft voor thuiszitters. Maak dit onderdeel van het dekkend aanbod in de regio.
  • Iedere leerling die niet bij een school staat ingeschreven als (tijdelijk) alternatief aanspraak kan maken op afstandsonderwijs. Maak dit mogelijk door deze leerlingen een budget te geven waarmee het afstandsonderwijs kan worden ingekocht.
  • Er voldoende hulpmiddelen, persoonlijke begeleiding (buddy) en technische mogelijkheden zijn om het afstandsonderwijs mogelijk te maken. Hieronder vallen ook laptops voor de thuiszitters die nu geen gebruik kunnen maken van de subsidiemogelijkheid voor devices.
  • Wet- en regelgeving wordt aangepast zodanig dat voor afstandsonderwijs geen vrijstelling van leerplicht of onderwijstijdverkorting nodig is maar het gezien wordt als (tijdelijk) onderwijs op een andere locatie.

Reinette

Reinette

“Dankzij afstandsonderwijs hebben mijn zoons hun achterstand helemaal ingelopen, wat zeg ik, ze lopen zelfs voor. Bovendien zijn ze minder eenzaam en hebben uitzicht op een diploma. Kortom ze hebben weer een toekomstperspectief.”  Reinette de Boer

Schermafbeelding 2021-04-12 om 10.27.46.png

Kimberly

Kimberly

“Hopelijk kunnen we heel veel kinderen, scholen en ouders op weg helpen! Er is zoveel mogelijk. Onze kanjer heeft bewezen dat je met de juiste ondersteuning, in een mix van fysiek en afstandsonderwijs een prachtig uitstroomprofiel haalbaar is. Dit gun ik ieder kind.” Kimberly Kindt

Schermafbeelding 2021-04-12 om 10.15.30.png

Kim

Kim

“Wat ik hoop te bereiken bij de helpdesk is dat afstandsonderwijs een breed gedragen onderwijsvorm wordt door bewustwording van de meerwaarde. Het is een waardevolle aanvulling op het leren op school, maar zeker geen vervanging daarvan.”  Kim Appelo

foto kim.jpg