maatwerk is dè sleutel tot zorgeloos naar school gaan

Thema's om maatwerk rondom te organiseren

De groep chronisch zieke leerlingen en studenten heeft in al zijn verscheidenheid een opmerkelijk aantal vergelijkbare thema’s. Thema's die belangrijk zijn om maatwerk rondom te organiseren. Hieronder vind je de vijf belangrijkste, namelijk; vermoeidheid, beperkte mobiliteit, gym, toetsen & examens en verzuim. Voor elk van deze thema's vind je een toelichting als je op het icoon klikt. Deze vijf thema's staan ook centraal in de gesprekstools die we ontwikkeld hebben voor het basis- en voorgezet onderwijs en het mbo.

Aanvullende thema's

Aanvullend op deze vijf meest universele thema's wordt hier ook aandacht besteed aan:

Maatwerk in de praktijk

Luister naar Anna van Loonen, de zorgcoordinator bij het van Kinsbergen College, hoe vanzelfsprekend maatwerk op haar school is voor chronisch zieke leerlingen met heel verschillende ondersteuningsbehoeften. Of naar de leerkrachten van Gijs op de basisschool hoe soepel zij de diabeteszorg hebben ingepast in hun dagelijkse onderwijspraktijk.