Impact strategie en proces

ONZE IMPACT STRATEGY & PROCES

 

In 2020 hebben we twee impactprijzen in ontvangst mogen nemen. Dit was dè trigger om nog een slag te maken in ons impactproces; want maken we wel waar wat we beloven? Het is van belang op een rijtje te zetten wat voor verandering wij teweeg willen brengen en op welke manier wij hier invulling aan willen geven. Vanuit daar kan het meten beginnen. Die beoogde impact en de weg daarnaartoe wordt ook wel de Verandertheorie of ‘Theory of Change’ genoemd.

Een van de prijzen was een zelf in te vullen traject met de Universiteit van Maastricht, onder leiding van Robin Aarts. We besloten om van het traject een impact oefening te maken voor het hele team, om gezamenlijk onze verandertheorie op te bouwen in een aantal stappen. Dit resulteerde in drie workshops voor bestuursleden en ambassadeurs samen, verspreid over de eerste drie maanden van 2021, met tussendoor huiswerk:

  • Workshop 1: opstellen van de verandertheorie,

  • Workshop 2: toevoegen van aannames, contextfactoren en indicatoren,

  • Workshop 3: meten aan de hand van indicatoren.

Bovenstaande figuur is een van de uitkomsten van dit traject. Het geeft de indicatoren weer om te meten of onze inspanningen daadwerkelijk leiden tot een zorgelozer naar school haan, Twee strategieën die elkaar complementeren en versterken en in het model geïllustreerd worden door twee driehoeken. De ene strategie wordt gevormd door een bottom-up beweging waarin leerlingen, ouders en scholen door middel van voorlichting, advies op maat en belangenbehartiging worden ondersteund. De ander is een landelijke top-down beweging, door middel van agendasetting en lobby. In dit rapport staat het hele proces beschreven inclusief de andere uitkomsten van de workshops, zoals een overzicht van contextfactoren en onderliggende aannamen.

Indicatoren