Bereikte impact

In hoeverre dragen we bij aan het zorgelozer maken?

 

Elk jaar kiezen we een andere focus voor onze impact assessment. Meestal is valt de keuze op een gelanceerd product in het afgelopen jaar. In 2023 was dat ons spel Vooruit Achteruit. Lees hier meer over de impact van ons spel Vooruit Achteruit dat we in 2023 hebben gemeten, een jaar na de lancering met verassende uitkomsten.

In 2022 hebben we gegevens uit vele bronnen gebruikt om een inzicht te krijgen. Zo blijkt een hoge mate van tevredenheid over de inhoud en kwaliteit van onze diensten en producten niet alleen uit de spontane ontvangen feedback, maar ook uit de online verwijzingen van onze partners en mate van mond op mond reclame genoemd in de aanvraagformulieren van onze producten. Drie punten hebben we uitgelicht, het succes van onze mbo gids, de enorme verscheidenheid aan aandoeningen waarvoor ons materiaal een verschil maakt en de hardnekkige onzichtbaarheid van chronisch zieke leerlingen en studenten. Lees hier meer deze opgedane inzichten in 2022.

Begrip, maatwerk, leerachterstand en verzuim zijn vier belangrijke indicatoren voor het zorgelozer naar school gaan. Uit de cijfers van 2021 komt duidelijk naar voren dat de inbreng van de stichting op alle vier de indicatoren een indrukwekkende impact heeft. Deze indicatoren staan niet los van elkaar, er zit een zekere mate van hiërarchie in. Zo is begrip een voorwaarde voor maatwerk, terwijl maatwerk resulteert in minder leerachterstand en verzuim. De inbreng van de stichting heeft geleid tot 67% meer begrip, 56% meer maatwerk, 31% minder leerachterstand en 29% minder verzuim. Deze impact bereiken we door een strategische combinatie van voorlichting, advies op maat, bemiddeling en lobby.  Bovendien is deze impact mede te danken aan al die ouders, leerlingen, studenten onderwijs- en zorgprofessionals die met ons materiaal en met elkaar aan de slag zijn gegaan. Door middel van onze inzet geven we leerling/student-ouder-school de ruimte, kennis en de handvatten om binnen deze driehoek tot goede afspraken rondom maatwerk te komen. Hieronder zie je de belangrijkste uitkomsten van onze impact assessment uit oktober 2021.

Bereik in de afgelopen 6 jaar

De afgelopen zes jaar hebben we een enorm bereik opgebouwd met onze voorlichtingsmaterialen. De combinatie van digitale en gedrukte versies werpt zijn vruchten af.  Het overgrote deel van de gebruikers heeft voldoende aan een digitale versie. Voordeel van de digitale versie is dat deze makkelijker te verspreiden in het wijdere netwerk. De minderheid vraagt de gedrukte versie aan. Deze is vooral voor ouders prettiger om mee naar school te nemen, uit te delen en er vervolgens samen mee om de tafel te gaan. 

Onze bottom-up en topdown strategie in een verandertheorie gevat

Zorgeloos naar School is opgericht met een missie: alle leerlingen met een chronische aandoening zorgeloos naar school. We zetten daarvoor twee strategieën gelijktijdig in; de ene is een bottom-up beweging en de andere is top-down. Wanneer we een gids naar een leerling of school de deur uit doen, of advies op maat aan een ouder geven, zijn we bottom-up bezig. Terwijl het schrijven van een brandbrief naar politiek Den Haag of een advies vragen aan het College voor de Rechten van de Mens, voorbeelden zijn van onze top-down activiteiten. We zetten iets in beweging met onze activiteiten. Dat we hiervoor erkenning krijgen krijgen, blijkt uit de twee impact prijzen die we hebben ontvangen. Maar wat zetten we precies in beweging en hoe? Om dit goed in beeld te krijgen hebben we dit jaar onze 'verandertheorie'  verder doorontwikkeld. Meer informatie over ons impactproces en onze verandertheorie vind je hier.