ONZE IMPACT

 

IMPACT VAN STICHTING ZORGELOOS NAAR SCHOOL

Hoe draagt de stichting bij aan het zorgelozer naar school gaan?

Deze vraag hebben we onszelf gesteld en met het hele team inzichtelijk gemaakt. Ten eerste voor onszelf, maar ook voor anderen. Vorig jaar hebben we twee impactprijzen in ontvangst mogen nemen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Als kleine organisatie weten we onszelf met wat we doen, waarom we het doen en hoe we dat doen goed op de kaart te zetten. Tegelijkertijd was het een trigger om hier nog een slag in te slaan, want maken we uiteindelijk waar wat we beloven? 

Waarom doen we wat we doen?

Bovenstaande figuur illustreert waarom we doen wat we doen. Wat zijn de effecten van onze activiteiten? Hoe dragen die effecten bij aan het zorgelozer naar school gaan? Daarbij staan onze twee strategieën centraal. Twee strategieën die elkaar complementeren en versterken en in het model geillustreerd worden door twee driehoeken. De ene strategie wordt gevormd door een bottom-up beweging door middel van voorlichting, advies op maat en belangenbehartiging. De activiteiten zijn gericht op individueel niveau, dus die voor de ene leerling, school of ouder. De ander is top-down beweging, door middel van agenda setting en lobby. Hierin staat het creeëren van structurele ruimte en mogelijkheden centraal om maatwerk mogelijk te maken op regionaal of landelijk niveau. Onze reis van het gezamelijk in kaart brengen van onze impactstrategie, hoe we dit gedaan hebben kun je hier lezen.

Hoe weten we dat we doen ook werkt?

Met deze vraag zijn we in 2021 aan de slag gegaan door gerichter gegevens te gaan verzamelen over de outputs van onze activiteiten en onderzoek te doen naar de effecten hiervan. De uitkomsten van onze eerste impact assessment vind je hier.

Uitgenodigd om onze ervaring te delen tijdens het impact webinar met CBF en Nederland Filantropieland

Wil je meer horen over ons verhaal achter onze zoektocht, welke stappen we hebben gezet en wat ons dat opgeleverd heeft, luister dan naar dit webinar

Onze SDG waarde

Onze geschate SDG (Social Development Goals) waarde vind je hier.