Zorgeloos het nieuwe jaar in

De instellingsubsidie van VWS geeft ons de stabiele basis waar we zolang naar op zoek zijn geweest. Nu kunnen we al onze energie inzetten voor onze missie: alle chronisch zieke kinderen zorgeloos naar school! Dit is mede mogelijk gemaakt door de meer dan honderd donoren die het afgelopen jaar 25 euro of meer doneerden.

Professionaliseringsslag

Sinds onze oprichting in 2016 zijn we vooral afhankelijk geweest van projectsubsidies, die bedoeld zijn voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en producten. De VWS subsidie is juist bedoeld voor onze blijvende activiteiten zoals het versturen van onze gidsen, de inzet van onze ambassadeurs, belangenbehartiging en lobby. Deze VWS subsidie maakt een professionaliseringslag voor ons mogelijk. Van een projectmatig gestuurde organisatie afhankelijk van tijdelijke financiering naar een duurzaam gesubsidieerde organisatie met een stabiele basis voor continuïteit en uitbouw van ons aanbod.

We hebben mooie resultaten behaald en de ambitie om die resultaten uit te bouwen voor een grote doelgroep aan huidige en toekomstige leerlingen en studenten met een chronische somatische aandoening. Als kleine stichting zien we soms ook dat er een beroep op ons wordt gedaan waarbij de verwachtingen hoger zijn dan we nu kunnen waarmaken. Dit komt omdat we erg zichtbaar zijn, maar tegelijkertijd dus ook afhankelijk van projectfinanciering.

Nu kunnen we onze basis verstevigen. Deze veranderopgave past bij de maatschappelijke ontwikkelingen op het snijvlak van onderwijs en zorg, zoals de inclusie van kinderen met chronische aandoeningen. Daarbij zetten we in op een aandoening overstijgende en multidisciplinaire aanpak van deze doelgroep als geheel. Beleid richting inclusie verandert heel langzaam, maar met onze concrete activiteiten voor de achterban maken we direct het verschil.

Ook dit jaar hebben we jouw steun nodig

Ook komend jaar hebben we voor het behoud van deze subsidie ten minste honderd donoren nodig die 25 euro of meer doneren. Wordt je enthousiast van ons verhaal, ons aanbod en de impact die we maken, steun ons dan ook dit jaar! Dat kan al met een paar klikken.