Zorg in tijden van Corona

We merken dat op de dag dat de basisschool weer open is, onduidelijkheid kan ontstaan rondom het geven van zorg aan een leerling met een chronische aandoening. Hieronder lichten we toe wat er allemaal gewoon kan en mag.

  1. De thuiszorg mag op school de zorg verlenen aan de leerling.
  2. De ouder mag op school de zorg verlenen aan de leerling.
  3. Het schoolpersoneel kan gewoon de zorg verlenen zoals ze dat voor Corona ook al deden. Dus waren voor Corona geen beschermende maatregelen nodig dan is dat na Corona hetzelfde, dus geen 1,5 meter afstand, geen mondkapje of handschoenen nodig. 

Algemene richtlijn is dat leerlingen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand moeten bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden). En personeelsleden moeten 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar houden. Maar daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor bepaalde categorieën leerlingen in de praktijk lastig zal zijn.

Zo is het in de praktijk onmogelijk om kleuters te verbieden op schoot van de meester of de juf te klimmen, en is het voor sommige leerlingen met gedragsproblemen ook heel lastig om afstand te houden. Een leerling met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig, en leerlingen in het speciaal onderwijs hebben specifieke zorg nodig. Dat mag en is ook verantwoord. Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein.

Zie voor meer informatie het protocol van de POraad voor het regulier onderwijs. Heb je hier vragen over, of loop je tegen problemen aan, stuur ons dan een mail waarin je je vraag/zorg/probleem uitlegt.