Ons "Terug naar School' Webinar op woensdag 26 augustus was informatief èn interactief

 

Voor ons eerste webinar was veel belangstelling, niet alleen vanuit ouders waarvoor het in eerste instantie bedoeld was. Uiteindelijk hadeen net zoveel onderwijsprofessionals als ouders zich aangemeld. Mooi om te merken dat ook tijdens het webinar ouders en professionals elkaar aanvulden. Aangezien ons veelvuldig gevraagd is of het ook naderhand bekeken zou kunnen worden, hebben we het opgenomen en kun je het webinar hier terug kijken. 

Hieronder vind je ook alle informatie waarnaar verwezen wordt tijdens het webinar.

Stappenplan wel of niet naar school tijdens Corona

 

Medische handelingen en aansprakelijkheid

Hier lees je algemene informatie over medische handelingen op school:

Advies van het College voor de Rechten van de Mens over medische handelingen op school: 

Stappenplan beslisboom aanpassingen, inclusief medische handelingen: 

 

Zorgplicht en passend onderwijs 

In de kennisbank van Ouders & Onderwijs is veel informatie te vinden over passend onderwijs en de zorgplicht

 

Ontwikkelingsperspectief

Voor alle leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Ouders hebben instemmingsrecht op het deel dat gaat over de inzet van de ondersteuning.

Juridische informatie over het ontwikkelingsperspectief

Algemene informatie over het ontwikkelingsperspectief

Meer informatie over het ontwikkelingsperspectief en een paar voorbeelden

 

Corona en de protocollen

In de protocollen van de schoolbesturen lees je veel informatie over de maatregelen voor het voorkomen van besmettingen met corona op school. Voor basisonderwijs en speciaal onderwijs en voor het voortgezet onderwijs

 

Afstandsonderwijs 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor afstandsonderwijs, ieder met eigen mogelijkheden. Het overzicht hiervan is niet volledig, en de beschikbaarheid kan wisselen per situatie, periode en regio.

Scholen zijn verplicht aan alle leerlingen, dus ook leerlingen die in verband met ziekte of Corona niet (volledig) naar school kunnen, een vorm van onderwijs aan te bieden. Hoe scholen dit aanpakken verschilt sterk. Als stichting zetten we ons in voor goed afstandsonderwijs voor alle leerlingen met een chronische aandoening die hier baat bij hebben, of dat nu komt omdat ze tot een corona-risicogroep behoren of niet.

– Informatie over het laagdrempelig inrichten van afstandsonderwijs vind je hier.

– Informatie over de behoefte aan afstandsonderwijs en onze lobby

– KlasseContact wordt ingezet voor langdurig zieke leerlingen (niet specifiek voor Corona) via de Universitair Medische Centra en regionale consulenten. Meer info lees je hier

De AV-1 robot wordt op scholen tijdelijk ingezet voor leerlingen die (tijdelijk) niet volledig naar school kunnen. 

 

Hulptroepen

Er zijn verschillende organisaties die je kunnen helpen met je vragen over onderwijs in het algemeen, en onderwijs aan leerlingen met een chronische aandoening in het bijzonder. We hebben hier een aantal 'hulptroepen' voor je op een rij gezet.

 

Tot slot

Als stichting Zorgeloos naar School zetten we ons in voor een zorgeloze schoolloopbaan van leerlingen met een chronische aandoening. We ontvangen hiervoor geen subsidie van de overheid. Om ons werk voort te kunnen zetten, zijn we afhankelijk van sponsoren en donaties. De Stichting heeft de ANBI status en is erkend door het CBF als goed doel. Wil je ons steunen, dat kan heel makkelijk door hier te doneren.