Stappenplan: naar school of niet in Corona-tijd

 

Voor gezinnen van wie een kind of iemand anders in het gezin een chronische aandoening heeft, brengt het corona virus een lastig dilemma met zich mee: wel of niet naar school? In dit stappenplan lopen we door een aantal stappen in die je kunt nemen als ouder om een goede keuze te maken.

 

  1. Ga na wat het medische risico van een eventuele besmetting is voor jullie specifieke situatie. Hierbij kun je gebruik maken van de informatie over de risicogroepen bij volwassenen van het RIVM en de informatie over de risico's bij kinderen en jongeren met een chronische aandoening van de Nederlandse vereniging van Kindergeneeskunde. Je kunt ook advies vragen van de behandelend arts. Daarbij gaat het zowel om de vraag over wel of niet naar school gaan, maar ook om advies over eventuele maatregelen om het risico voor jullie gezin te verkleinen. Voor leerlingen of gezinsleden die in een risicogroep vallen is door de scholen afgesproken dat leerlingen kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs als zij of een gezinslid tot een risicogroep behoren en dat dit een beslissing is van de ouders, in overleg met de school en de behandelend arts.
  2. Ga in gesprek met de school. Kijk welke algemene maatregelen ze nemen om besmettingen te voorkomen, zoals afspraken over de wisseling van lokaal, ventilatie, gebruik van mondkapjes, afstand houden tot de docent, etc.
  3. Bespreek met de school jullie eigen situatie, en kijk welke aanvullende afspraken je kunt maken. Denk daarbij aan praktische dingen zoals dat je kind iedere dag 10 minuten later naar school gaat om de drukte op het schoolplein te voorkomen, de mogelijkheid van een plek op afstand in de klas, dragen van een mondkapje, etc.
  4. Als je, na bovenstaande stappen, tot de conclusie komt dat het beter is om je kind voor nu niet naar school te laten gaan, vraag aan school op welke manier ze afstandsonderwijs aanbieden. Is het mogelijk om een webcam te gebruiken, gericht op het digibord? Aansluiten bij een digitaal mentoruur? Voor veel scholen is het lastig om afstandsonderwijs structureel aan te bieden nu de scholen weer volledig open zijn. Tegelijkertijd zijn er ook leraren die zelf tot een risicogroep behoren en vanuit huis afstandsonderwijs zouden kunnen bieden. Ook zijn er vaker leerlingen die bijvoorbeeld vanwege quarantaine of corona-achtige klachten thuis moeten blijven. Kijk samen naar realistische mogelijkheden.
  5. Leg de afspraken met school vast. Dat kan bijvoorbeeld door ze na een gesprek in een mail op een rij te zetten.
  6. Kom je er niet uit met school, bijvoorbeeld omdat ze denken dat je kind beter toch naar school kan gaan, of omdat ze geen afstandsonderwijs bieden? Vraag of de behandelend arts aan school en/of de leerplichtambtenaar duidelijk wil maken waarom schoolgang nu een te groot risico is. Vraag aan de medezeggenschapsraad van de school of ze willen pleiten voor het inrichten van afstandsonderwijs voor de groep leerlingen die structureel of tijdelijk niet naar school kunnen. Je kunt ook zelf contact opnemen met het de leerplichtambtenaar om te kijken of deze de school ertoe kan aanzetten om afstandsonderwijs te organiseren. Je kunt contact met ons, als Zorgeloos naar School, als je kind een chronische aandoening heeft. Onze ambassadeurs denken met je mee. Voor andere vragen kun je bellen met Ouders & Onderwijs.

 

Dit stappenplan maakt deel uit van onze 'Back to School' Campagne