Laatste nieuws 11 september: tweede fase is goedgekeurd!

Net van het Agis Innovatiefonds te horen gekregen dat we verder mogen in 2023 en 2024 verder met dit project! Hou onze nieuwesbrief en socials in de gaten.

Het project 3dubbel, inzetten op ervaringsdeskundigheid op de PABO

Afgelopen jaar hebben we een project uitgevoerd, getiteld; '3dubbel, de ervaringsdeskundigheid van Pabo studenten met een chronische aandoening als motor van verandering'. We startten het project met het volgende uitgangspunt: ‘Pabo studenten met een chronische aandoening hebben een driedubbele ervaringsdeskundigheid en deze is waardevol’ Deze studenten hebben zelf op school gezeten met hun aandoening, volgen een opleiding, en zijn straks leerkracht van leerlingen met een chronische aandoening. In het project gingen we aan de slag met deze driedubbele ervaringsdeskundigheid om te kijken op welke manier deze bij zou kunnen dragen aan kennis en inzicht over leerlingen met een chronische aandoening op school, en de rol van de Pabo hierin. Specifieke aandacht daarbij was er voor de onzichtbaarheid van chronische aandoeningen, in de klas en op de Pabo. In de samenwerking die in het project ontstond tussen MV ontwerpers, de Stichting Zorgeloos naar School, de Pabo studenten en Pabo professionals konden we dit uitgangspunt in de praktijk toetsen met support van het AGIS Innovatiefonds.

Onschatbare waarde van ervaringsdeskundige pabo studenten en de hardnekkige blinde vlek

 

"Chronische aandoeningen blijken echt een blinde vlek binnen ons onderwijs. We ontdekken nu hoe waardevol daarin de ervaringskennis is van onze studenten. We willen hen in de regie kunnen brengen en samen laten werken met docenten. Dat start met een ander leerproces, met andere gesprekken, experimenten en tools. Wat we komend jaar willen leren is relevant voor ons instituut want ook toepasbaar op andere studies zoals social work.” – Paul Maasen, Onderwijsmanager Hogeschool Utrecht

Kort samengevat bleek de waarde die ervaringsdeskundige Pabo studenten hadden nog groter dan we zelf vooraf hadden ingeschat. Tegelijkertijd bleek ook de onzichtbaarheid hardnekkiger dan verwacht. Het project leverde een bijzondere combinatie op van fundamentele inzichten (en vragen) en praktische verder te ontwikkelen concepten.

In de eindrapportage gaan we in op de wijze waarop we te werk zijn gegaan, welke voorlopige resultaten dat heeft opgeleverd en welk effect dit heeft gehad. Tegelijkertijd is het niet echt een eindrapportage. Immers, we staan te trappelen om in de concretiseringsfase de concepten verder te ontwikkelen om zo te komen tot meer inzichten en een verdere verspreiding van de concepten met als doel de impact van ervaringsdeskundigheid te vergroten. 

Hopelijk geeft het Agis Innovatiefonds ons groen licht om de nieuwe inzichten om te zetten in praktische toepassingen op de PABO voor een nieuwe generatie toegeruste basisschool leerkrachten op het gebied van chronisch zieke leerlingen.