In hoeverre dragen we bij aan het zorgelozer maken?

Zorgeloos naar School is opgericht met een missie: alle leerlingen met een chronische aandoening zorgeloos naar school. We zetten daarvoor twee strategieën gelijktijdig in; de ene is een bottom-up beweging en de andere is top-down. Wanneer we een gids naar een leerling of school de deur uit doen, of advies op maat aan een ouder geven, zijn we bottom-up bezig. Terwijl het schrijven van een brandbrief naar politiek Den Haag of een advies vragen aan het College voor de Rechten van de Mens, voorbeelden zijn van onze top-down activiteiten. We zetten iets in beweging met onze activiteiten. Dat we hiervoor erkenning krijgen krijgen, blijkt uit de twee impact prijzen die we vorig jaar hebben ontvangen. Maar wat zetten we precies in beweging en hoe? Om dit goed in beeld te krijgen hebben we dit jaar onze 'verandertheorie' (zie figuur hierboven) verder doorontwikkeld. Hieronder zie je de belangrijkste uitkomsten van onze impact assessment uit oktober 2021.
 

Bereik in de afgelopen 6 jaar

De afgelopen zes jaar hebben we een enorm bereik opgebouwd met onze voorlichtingsmaterialen. De combinatie van digitale en gedrukte versies werpt zijn vruchten af.  Het overgrote deel van de gebruikers heeft voldoende aan een digitale versie. Voordeel van de digitale versie is dat deze makkelijker te verspreiden in het wijdere netwerk. De minderheid vraagt de gedrukte versie aan. Deze is vooral voor ouders prettiger om mee naar school te nemen, uit te delen en er vervolgens samen mee om de tafel te gaan.