De ervaringsdeskundigheid van PABO studenten met een chronische aandoening als motor van verandering

In dit innovatieve project wordt de kracht van co-creatie ingezet op de PABO, met de ervaringsdeskundige PABO student centraal. Als stichting zijn we vaak bezig met het oplossen van individuele situaties. Met dit project zetten we een stap naar voren: we verbinden ervaringsdeskundigheid aan structurele verbeteringen. Dit project voeren we samen met het social-design bureau MV uit, mede dankzij het Agis Innovatiefonds.

De kracht van 3 dubbele ervaringsdeskundigheid

PABO studenten met een chronische aandoening hebben een driedubbele ervaringsdeskundigheid. Ze hebben zelf op school gezeten met hun aandoening, volgen een opleiding, en zijn ze straks leerkracht van leerlingen met een chronische aandoening. Deze studenten gaan kijken naar hun leven met een chronische aandoening en hun regie daarin. Ze verbeelden wat ze daarin hebben meegemaakt, wat van waarde is. De studenten worden ondersteund in een proces waarin we de ervaringen krachtig inzetten om te komen tot nieuwe inzichten over wat het betekent om een leerling te zijn met een chronische aandoening. Vervolgens creëren we ontmoetingen waarin deze studenten hun verhaal vertellen aan betrokken PABO professionals. Ontmoetingen waarin de student als mens verbinding maakt vanuit wat er voor hem of haar toe doet en niet als een wetenschappelijk vraagstuk. Het onderwijs staat bol van de analyses en onderzoeken, maar de mensen in de klas, de leerling en de leerkracht, herkennen zich hier vaak weinig in. De bijzondere combinatie van ervaringskennis, onderwijskennis en ontwerpkennis in dit project geeft het vertrouwen om te komen tot nieuwe inzichten over onderwijs aan leerlingen met een chronische aandoeningen.

Leefwereld van de PABO student met een chronische aandoening

Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten in het basis- in voortgezet onderwijs vaak handelingsverlegen zijn als het aankomt op het identificeren en ondersteunen van leerlingen met chronische aandoeningen. Zolang we deze kennis en vaardigheden niet waarborgen binnen de lerarenopleidingen, blijft dit probleem bestaan. Tot zover wat we weten. Er is nog zoveel wat we nog niet weten, waar we nieuwsgierig naar zijn, wat we samen op een open en zorgvuldig gefaciliteerde manier willen onderzoeken. Dan gaat het om vragen over de leefwereld van de PABO student en de wereld van de PABO en de professionals daarin. Deze ontwerpfase vormt de basis voor een implementatieplan binnen de PABO om leerlingen met chronische aandoening duurzaam op de kaart te zetten. 

Op de PABO en geïnteresseerd in samenwerking?

Ben je werkzaam of student op een PABO en geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact met Lydia, de projectleider, info@zorgeloosnaarschool.nl.