Chronisch zieke leerlingen & studenten beter in beeld krijgen

Het afgelopen jaar is de onzichtbaarheid van chronisch zieke leerlingen en studenten tastbaar geworden werkend met leerkrachten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo én de lerarenopleiding. Dit leidt vervolgens tot een vicieuze cirkel. Een leerling of student weet bijvoorbeeld niet dat er extra ondersteuning mogelijk is. Of hij of zij schaamt zich en ziet daardoor geen reden om het op school te vertellen. De school weet vervolgens niet dat er (meer) leerlingen of studenten met een chronische aandoening zijn en heeft dus geen reden om hier specifieke aandacht aan te besteden. 

Daarentegen als je actief en gestructureerd aandacht geeft aan leerlingen of studenten met een chronische aandoening en de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden, dan doorbreek je deze cirkel. Met een positief en actief beleid zien en ervaren leerlingen dat zij welkom zijn, ook met een chronische aandoening. Dat draagt bij aan een veilige bedding, vergroot het welbevinden en de veerkracht en het voorkomt uitval van een leerling.

Nieuwe handvatten om hiermee aan de slag te gaan

Het afgelopen jaar hebben we samen met leerlingen, ouders en school hebben we een verschillende handvatten ontwikkeld om chronische zieke leerlingen en studenten structureel in beeld te brengen.

  • Loop door deze checklist en kijk in hoeverre jij en je school oog hebben voor chronisch zieke leerlingen of studenten. 
  • Een brochure met concrete tips, een praktisch stappenplan en een checklist over hoe je deze leerlingen structureel in beeld krijgt, of het nu in de klas is of schoolbreed.
  • Daarnaast is er een bijbehorende presentatie beschikbaar om dit met je hele team structureel op de kaart te zetten.

Met dank aan ZonMw die dit financieel mogelijk maakte.