Leerlingen met een chronische aandoening blijven onzichtbaar in beleid, zo ook tijdens de evaluatie passend onderwijs

 

Zes jaar na de invoering in 2014 werd passend onderwijs dit jaar uitvoerig geëvalueerd. Hoewel wij actief deel hebben genomen in verschillende ronden, om de stem van leerlingen met een chronische aandoening te vertegenwoordigen, blijven leerlingen met een chronische aandoening in het beleid onzichtbaar. En als de groep onzichtbaar blijft, blijven ouders, leerlingen en leerkrachten steeds weer zoeken naar oplossingen, herkenning en een structurele aanpak. Dit vereist onze blijvende aandacht en inzet.

Verbeteringen noodzakelijk

Uit de evaluatie werd duidelijk dat passend onderwijs onvoldoende resultaten heeft opgeleverd op een aantal punten. Op andere punten kunnen de onderzoekers niet echt zeggen of er iets veranderd is. Opvallend is bijvoorbeeld dat er geen conclusie getrokken kan worden over wat toch de essentie van passend onderwijs is: Krijgen leerlingen beter passende ondersteuning in de klas? Uit onderzoek onder ouders, uitgevoerd door Ouders & Onderwijs, was de conclusie snel duidelijk: ouders zijn ontevreden met passend onderwijs. Te veel kinderen zitten zonder onderwijs thuis, er is geen duidelijkheid over wat men van school kan verwachten, en ouders krijgen te weinig hulp.

Veranderingen

Minister Arie Slob heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij een aantal veranderingen wil doorvoeren. Zo gaat hij zorgen voor meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van scholen en samenwerkingsverbanden. Ook wordt er een duidelijk pad uitgestippeld naar inclusief onderwijs. Verder zouden er in ieder samenwerkingsverband een onafhankelijk ouderpunt moeten komen, waar ouders terecht kunnen voor informatie en advies over passend onderwijs. 

Kamerdebat

In het Kamerdebat toonden Kamerleden zich positief over de door Slob voorgestelde veranderingen. Tegelijkertijd was er ook irritatie dat er niet eerder serieus werk was gemaakt van de knelpunten die de Tweede Kamer steeds naar voren bracht. Er werd een groot aantal moties ingediend, en ook aangenomen. Een deel van die moties was geïnspireerd op een brief die Ouders & Onderwijs aan de Tweede Kamer had gestuurd, samen met verschillende andere organisaties, waaronder Zorgeloos naar School. Hoewel de combinatie van de aanpak van minister Slob en de aangenomen moties wat ons betreft een duidelijke verbetering kunnen betekenen voor passend onderwijs, zijn we er dus nog niet. 

We blijven druk uitoefenen

Vanuit de Stichting Zorgeloos naar school zullen we ons blijven inzetten voor deze onzichtbare groep. De stappen naar inclusief onderwijs en het opzetten van het ouderpunt zijn daarbij belangrijke aanknopingspunten.