Afstandsonderwijs brengt leren én contact met de klas dichterbij

 

“Dankzij afstandsonderwijs hebben mijn zoons hun achterstand helemaal ingelopen, wat zeg ik, ze lopen zelfs voor. Bovendien zijn ze minder eenzaam en hebben uitzicht op een diploma. Kortom ze hebben weer een toekomstperspectief.”

Dit zegt Reinette, ambassadeur van de stichting Zorgeloos naar school. Zij maakt deel uit van de helpdesk afstandsonderwijs. De stichting zet vol in op het behoud van afstandsonderwijs voor chronisch zieke leerlingen. Door het lanceren van een routekaart afstandsonderwijs, een helpdesk en belangenbehartiging.

Routekaart afstandsonderwijs

Afgelopen jaar ontving de stichting regelmatig vragen over hoe je blijvend afstandsonderwijs met school het beste kan regelen. Afstandsonderwijs wordt door scholen veelal gezien als een tijdelijk Corona noodverband. Het is voor ouders van chronisch zieke leerlingen daarom lastig om school te laten inzien welke enorme meerwaarde de optie biedt als aanvulling op fysiek onderwijs ook na Corona. Aan de andere kant vergt het duurzaam bieden van afstandsonderwijs voor school parallel aan fysiek onderwijs vaak een omschakeling.

Tegelijkertijd kwam de stichting gaandeweg in contact met verschillende ervaringsdeskundige organisaties en ouders. Beide met jarenlange ervaring in het vinden van duurzaam afstandsonderwijs voor chronisch zieke leerlingen in samenwerking met school.

Door deze samenloop van vragen en ervaringen ontstond het idee om een hulpmiddel te maken. Een handvat voor ouders en leerlingen om samen met school aan de slag te gaan, in de vorm van een routekaart afstandsonderwijs. De routekaart geeft antwoorden op veel gestelde vragen, biedt een keuze hulpmiddel voor leerling ouder en school en een overzicht van de meest bruikbare opties op dit moment. Download of bestel de routekaart hier.

Helpdesk afstandsonderwijs

De routekaart is een eerste hulpmiddel om met school in gesprek te gaan. Het kan zijn dat een ouder of school daarnaast behoefte heeft aan iemand die met ze meedenkt in oplossingen. Dat kan! De stichting heeft een helpdesk afstandsonderwijs bemand door Reinette, Kim en Kimberley. Zij hebben stuk voor stuk ervaring opgedaan in het regelen van allerlei verschillende soorten afstandsonderwijs voor hun eigen kinderen en voor hun netwerk. Vraag hun hulp door een mail te sturen.

“Hopelijk kunnen we heel veel kinderen, scholen en ouders op weg helpen! Er is zoveel mogelijk. Onze kanjer heeft bewezen dat je met de juiste hulp en ondersteuning, in een mix van fysiek onderwijs en onderwijs op afstand een prachtig uitstroom profiel haalbaar is. Dit gun ik ieder kind en daarom ben ik werkzaam bij de helpdesk afstandsonderwijs.” Kimberly Kindt

Behoefte aan afstandsonderwijs

Wanneer kinderen langere tijd of gedeeltelijk niet naar school gaan, draagt afstandsonderwijs niet alleen bij aan de ontwikkeling van een kind. Het kan zelfs zorgen voor de verbinding met school. Dat er grote behoefte (link naar nieuwsberichten behoefte) aan blijvend afstandsonderwijs is onder chronische zieke leerlingen bleek ook uit onderzoek uitgevoerd door Ouders en Onderwijs vorig jaar. Door de lobby een 'webcam in iedere klas' vorig jaar, heeft de stichting tijdens de coronapandemie het afstandsonderwijs stevig op de kaart gezet voor chronisch zieke leerlingen.

“Wat ik hoop te bereiken bij de helpdesk is dat afstandsonderwijs een breed gedragen onderwijsvorm wordt. Door meer bewustwording bij ouders en scholen over wat afstandsonderwijs te bieden heeft voor chronisch zieke kinderen. Het is waardevolle aanvulling op het leren op school, maar zeker geen vervanging daarvan.”  Kim Appelo