Gestart met de ontwikkeling van een gids voor het mbo

Onze prioriteit dit jaar is de ontwikkeling van een gids voor studenten met een chronische aandoening in het mbo. Hiermee gaan we het voor zoveel mogelijk van deze jongeren binnen het mbo zo zorgeloos mogelijk maken om een opleiding te volgen. De gids geeft een mbo student de noodzakelijke handvatten om samen met school en eventueel met back-up van hun ouders hun eigen leerproces vorm te geven. Ze leren hierbij rekening te houden met hun eigen capaciteiten en beperkingen.

De gids is een lang gekoesterde wens van mbo studenten met een chronische aandoening om handvatten te krijgen om in gesprek met school tot een maatwerk oplossing te komen. We zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk benaderd door leerlingen met bijvoorbeeld diabetes of migraine, hun ouders en een aantal organisaties om een gids voor het mbo te ontwikkelen. Hiervoor stellen we een werkgroep samen van studenten uit het mbo, ouders en mbo docenten om samen de knelpunten uit te werken, de handvatten te ontwikkelen, te testen en uiteindelijk vorm te geven. 

De werkgroep om hiermee aan de slag te gaan is inmiddels gevormd. We verwachten de gids voor het eind van het jaar klaar te hebben. Wil je hier mee informatie over stuur ons dan een email.