Uitkomsten onderzoek 2 diabetesgidsen

Hieronder zijn de belangrijkste resultaten van de onlangs afgenomen online survey over het gebruik en waardering van onze twee diabetes gidsen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dit onderzoek leverde een response op van  145 mensen (ouders, onderwijs en zorgprofessionals).

chart Q2 ik heb gebruik gemaakt van alle 145.png

Gids zowel digitaal als in gedrukte enorm veel gedownload/ aangevraagd

Het gebruik van downloads evenaart die van de gedrukte gids. Qua absolute aantallen hebben we de afgelopen jaren meer dan 3000 gedrukte gidsen voor het basis- en voortgezet onderwijs verspreid. Er zijn van de verschillende onderdelen van de gidsen bijna 20.000 downloads gerealiseerd vanaf de site. Dit afgezet tegen een doelgroep van in totaal 6000 leerlingen met diabetes in het basis en voortgezet onderwijs is dit een enorm aantal.

chart Q3 dit heb ik met de gids gedaan alle 145.png

Gids daadwerkelijk hulpmiddel voor goed gesprek met afspraken

Hoewel we er wel op hoopten, zijn we blij verrast met de uitkomsten van het gebruik van onze gids. Uit de antwoorden blijkt dat meer dan de helft van de ontvangers de gids daadwerkelijk hebben gebruikt om met elkaar in gesprek. Daarnaast maakt ruim een derde naar afspraken en legt deze vast in het bijbehorende zorgplan of de diabetespas.

Greep uit de reacties ‘Wat heb je gehad aan de producten of diensten van de stichting’

 • Het blik heeft ons duidelijkheid gegeven in het recht van ons kind, bijvoorbeeld uitstel van toetsen. Hierdoor gingen we gesteund het gesprek in met de mentor van onze zoon. Het heeft ook geholpen om een brief op te sturen naar alle leerkrachten van de middelbare school met informatie, afspraken en aandachtspunten. 
 • Handig, goed voorbereid en gesprek met school in. Ontlast je als ouder als kind op school zit 
 • Wij, als ouders, best veel. Helaas werd er op school weinig mee gedaan. Ziekte wordt onderschat 
 • Inzicht gegeven op school wat diabetes is . 
 • Vooral ondersteuning en rust. Dat mocht het nodig zijn, omdat er op school tegenwerking of onbegrip komt, ik een manier heb om ondersteuning te krijgen 
 • Hoe we samen met de directie en leerkrachten de beste zorg kunnen geven aan onze zoon zodat hij uiteindelijk zelfstandig /samen met de leerkrachten op school kan functioneren 
 • Via de website een ambassadeur in regio gezocht en benaderd. Deze heeft heel fijn geholpen in probleemsituatie op een school.
 • Heel veel. Vooral op juridisch advies gebied hebben jullie ons geweldig geholpen. School deed erg moeilijk. Jullie sprongen voor ons in de bres.
 • Heel veel!! Door het gesprek wist ik wat ik wettelijk mocht eisen. Wist ik waar mijn zoon wel en geen recht op had, tijdens zijn examenjaar .
 • Inhoudelijk meer te weten gekomen over diabetes en over het hoe ermee om te gaan op school, op ideeën gebracht, ondersteunend bij het voor elkaar krijgen van aanpassingen op de scholen.
 • Vooral de helicopterview. Waar moet je allemaal aan denken. Hoe en wie gaat dit coördineren en monitoren? Is de school zich bewust van ook kleine dingen , die voor diabetes leerling heel belangrijk zijn, die geregeld/ afgestemd moeten worden. Denkende aan schoolreis, sportdag, etc... Door de info en de gids komen ook dit soort aandachtspunten goed naar voren in een gesprek. 
 • De dag van de diagnose tipte de diabetesverpleegkundige ons de website te bekijken, was handig voor het gesprek op school, zei ze. Hoe waar was dat, het bleek een soort reddingsboei toen wij nog verdwaasd ronddobberden in de nieuwe wereld van diabetes...! Gelukkig een super-school, dus met af en toe een nieuw infoblik (nieuw schooljaar, nieuwe mentor) redden we het prima.