Brandbrief naar de Tweede Kamer vandaag over de noodzaak van blijvend afstandsonderwijs

 

Vrijgesteld van fysiek onderwijs, en dan?

Met de start van het nieuwe schooljaar is het aantal thuiszitters in Nederland opeens enorm toegenomen: leerlingen die tot een risicogroep behoren, of iemand uit de risicogroep in hun gezin hebben kunnen niet naar school in verband met het risico op corona. Zij worden vrijgesteld van fysiek onderwijs, zo staat in de protocollen van de po-raad en de vo-raad, en stelt ook Minister Slob in zijn brief van 31 augustus. In een item van RTLNieuws1 stelt bijvoorbeeld de VO-Raad dat “er is besloten dat de focus nu op klassikaal onderwijs ligt” en dat als leerlingen ivm hun gezondheid niet naar school kunnen, dit verzuim geoorloofd is. Hoe vervolgens deze leerlingen wel onderwijs volgen, blijft onduidelijk. De hele brief kan je hier inzien.

Ook voor de bredere groep leerlingen met een chronische aandoening

"We merken dat nu de school weer begonnen is en onze zoon nog steeds door ziekte niet naar school kan (te veel pijn) dat wij het grotendeels nu zelf moeten uitzoeken. Voordeel is wel dat hij in snappet kan en weer taal, spelling en rekenen kan oefenen."

Niet alleen leerlingen uit een risicogroep hebben baat bij de inzet van afstandsonderwijs. Ook leerlingen met een (andere) chronische aandoening kunnen met enige regelmatigheid niet fysiek naar school. Zij hebben vaak goede ervaringen opgedaan in de periode voor de zomervakantie toen ze, net als alle andere leerlingen, afstandsonderwijs kregen. Zij kunnen meeprofiteren van de doorontwikkeling van afstandsonderwijs. 

Onze oproep

  • Maak duidelijk dat scholen ook voor leerlingen die worden vrijgesteld van fysiek onderwijs ivm het risico van een corona-besmetting recht hebben op kwalitatief goed onderwijs.

  • Inventariseer de behoefte bij scholen aan ondersteuning bij het organiseren van afstandsonderwijs voor deze leerlingen.

  • Organiseer vervolgens de ondersteuning voor scholen om het afstandsonderwijs mogelijk te maken, met bijvoorbeeld digitale middelen, training, een pool van afstandsdocenten, etc.

  • Zet een meldpunt op voor meldingen van leerlingen die vanwege corona thuis komen te zitten

  • Gebruik de lessen van het organiseren van afstandsonderwijs vanwege corona voor het structureel inzetten van afstandsonderwijs voor leerlingen die vanwege een chronische aandoening regelmatig niet of minder fysiek naar school kunnen komen.

Naschrift

Mede naar aanleiding van onze brandbrief is er de volgende motie ingediend en aangenomen:

Eerder nieuws over afstandsonderwijs, met onder andere uitkomsten van onderzoek onder ouders.

Voor praktische tips en mogelijkheden rondom afstandsonderwijs klik hier.