Behoud van afstandsonderwijs

Het was een lastig jaar voor velen van ons vanwege Corona. Mooi dat het ook kansen bood voor leerlingen met een chronische aandoening. Wanneer kinderen langere tijd of gedeeltelijk niet naar school gaan, kan afstandsonderwijs namelijk bijdragen aan de ontwikkeling van een kind en zelfs zorgen voor de verbinding met school. Door onze een lobby een 'webcam in ieder klas' hebben we het afstandsonderwijs stevig op de kaart gezet voor deze leerlingen in Den Haag. Mede door onze brandbrief is er een motie ingediend en aangenomen. Maar hoe staat het er nu voor?

Werkgroep verkenning afstandsonderwijs

Om deze motie uit te voeren, is het ministerie van OCW een werkgroep gestart met als doel het afstandsonderwijs als instrument mogelijk te maken voor de uitgevallen leerlingen. Inmiddels heeft deze werkgroep een verkenning van de mogelijkheden en knelpunten gemaakt. Hoewel er veel inspraak mogelijk was en we daar veelvuldig gebruik van hebben gemaakt, zien we daarvan weinig terug in het rapport van de verkenning. 

Behoudend rapport, met schoolplicht centraal

Omdat de verkenning is toegespitst op thuiszitters, is het stuk geschreven met het oog op alle leerlingen weer zo snel mogelijk permanent in de klas te krijgen. Dit uit zich in de eerste twee hieronder genoemde varianten uit de verkenning:

  • Afstandsonderwijs als preventiemiddel: als een leerling dreigt uit te vallen of maar een deel van het onderwijsprogramma fysiek op school kan volgen, wordt afstandsonderwijs ingezet om het onderwijs zoveel mogelijk te continueren en de relatie tussen leerling en school te behouden; 
  • Afstandsonderwijs als curatief/alternatief middel: als een leerling reeds thuiszit (al dan niet met onderwijsinschrijving) wordt afstandsonderwijs ingezet als de start van de relatie tussen leerling en school of om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te geven ten behoeve van de terugkeer naar het onderwijs;
  • Afstandsonderwijs als onderdeel van het onderwijsprogramma: afstandsonderwijs wordt ingezet voor één of meerdere (groepen) leerlingen op school.

Wij hebben ons sterk gemaakt voor de kansen van de derde variant voor leerlingen met een chronische aandoening. Het uitgangspunt is dat scholen verplicht zijn zorg te dragen voor een ononderbroken ontwikkelingsproces ook als het voor een leerling niet mogelijk is om fysiek op school onderwijs te volgen. Binnen de wet op het voortgezet onderwijs zijn er meer mogelijkheden om afstandsonderwijs in te zetten. Onder voorwaarden kunnen VO-scholen afstandsonderwijs laten meetellen als onderwijstijd. Dat kan met de wet op het basisonderwijs in principe nu niet. Wel kunnen alle scholen voor individuele leerlingen (tijdelijke) vermindering van de onderwijstijd regelen. 

We blijven inzetten op de kansen van afstandsonderwijs

Het vervolg is nu om afstandsonderwijs als instrument voor thuiszitters verder uit te werken. De prioriteit wordt door de overheid gelegd bij afstandsonderwijs als curatief/alternatief middel, maar wij blijven ons inzetten op afstandsonderwijs als onderdeel van het onderwijsprogramma.

 

Lees hier meer over