Behoefte aan afstandsonderwijs blijft groot

Behoefte aan afstandsonderwijs na Corona blijft groot

De behoefte aan aanvullend afstandsonderwijs bij onze doelgroep is groot, Dat blijkt zowel uit de reacties op onze social-media kanalen als uit een peiling onder 98 ouders van (tijdelijke) thuiszitters uitgevoerd door Ouders en Onderwijs, Wij hebben ons speciaal gericht op de uitkomsten van de ouders van leerlingen met chronische aandoeningen, dat waren er 32. 

Belangrijkste voorwaarden voor goed afstandsonderwijs die door deze ouders genoemd worden: zowel thuis als op school de techniek voldoende werkt om de lessen goed te kunnen volgen, er voldoende interactie en contact blijft met de klasgenoten en adequate begeleiding door school geboden wordt.

Tijdens corona

Hier een greep uit de reacties uit van deze ouders over het afstandsonderwijs tijdens Corona:

"Ik vind het geweldig, nu kan mijn kind gewoon onderwijs volgen , mijn zoon voelt zich weer betrokken bij zijn klasgenoten en vrienden."

"Top zegt mijn zoon meteen. Wij ouders zijn ook super tevreden. Ben er ruim twee jaar mee bezig geweest en ze wilde het niet doen, nu was het er binnen een paar dagen. Normaal zijn we al blij als hij een maand naar school geweest is zonder ziek te worden. Nu is hij al vanaf de lockdown niet meer ziek geweest."

"Voor coronatijd was afstandsonderwijs niet mogelijk waardoor er een leerachterstand ontstaan is. Door de mogelijkheid dat online lessen worden gegeven is een groot deel van de achterstand ingehaald. Het verschil tussen een jaar wel of niet overdoen. Ik ben heel blij dat op deze manier kan wat voorheen onmogelijk was."

"We merken dat onze dochter helemaal opleeft van het contact. Wel is het lastig om de letters te lezen op de whiteboard ook is er wel eens een storing. En is het besturen van de computer (av1) moeilijk. We vinden het jammer dat de kinderen haar zelf niet kunnen zien. het vraagt wel van ons als ouders toch een beetje toezicht te houden. doordat juf haar gezicht niet kan zien, zien ze ook niet of ze alles goed begrijpt. Verder zijn we echt enthousiast!"

"Het was even wennen, vooral de lesstof en de programma's die school gebruikt. Maar eenmaal door, is het heel fijn. Voor mijn kind betekent thuis schoolwerk maken, meer rust, minder pijn, veel vrolijker, meer energie, zin en de kans om te spelen i.p.v. moeten slapen."

Na Corona

Het blijkt dat 80% van de ondervraagde ouders ook na Corona graag afstandsonderwijs, volledig of als aanvulling voor hun kind willen, hier een aantal toelichtingen:

"Zelf de tijd in kunnen delen vim beperkte belastbaarheid. Eigen tempo. Een op een aandacht is mogelijk. Instructie via filmpje is vaker te bekijken indien nodig. Kind komt tot rust nu het niet meer in de volle drukke klas zit!"

"Een jaar geleden opperde de neuroloog al thuisonderwijs. Veel prikkels als mijn zoon pijn heeft putten hem uit. nu kan hij op de momenten van de dag dat hij zich goed voelt opdrachten maken en daar is hij heel blij mee."

"Als ‘s nachts geen oog wordt dichtgedaan door hoofdpijn, of andere pijn, is het fijn om iets later te starten. Onderwijs wat niet past bij vervolg opleiding zou kunnen vervallen. Dan kan wat belangrijk is met meer energie gedaan worden."

"Hele dagen school is te zwaar voor mijn kind. Ideaal zou zijn, halve dagen op school, middag en woensdagochtend thuis. Zo krijgt hij meer rust en neemt hij meer op en kan hij nog spelen, sporten, ergotherapie, fysiotherapie..."

Meer uitkomsten over leerlingen met chronische aandoeningen uit deze peiling vind je hier. Het verslag door Ouders en Onderwijs over de hele peiling kun je hier lezen.

Oproep

We voeren met Ouders en Onderwijs en een aantal andere organisaties continu druk uit op de politiek om het afstandsonderwijs voor onze doelgroep in stand te houden. Mooi om te zien dat er door het hele land op allerlei scholen al mee aan de slag zijn gegaan, zie hier een aantal praktijkvoorbeelden. Voor het behouden van het afstandsonderwijs is nodig dat:

  • Iedere klas een webcam heeft zodat (zieke) leerlingen vanuit huis in de klas kunnen blijven meedoen. Lees hier ons standpunt dat we naar de Tweede Kamer hebben verstuurd. Biedt dit aan via een stimuleringsmaatregel voor apparatuur en training van leerkrachten. Leg het vast in de landelijke norm voor basisondersteuning.
  • Ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsaanbod afstandsonderwijs heeft voor thuiszitters. Maak dit onderdeel van het dekkend aanbod in de regio.
  • Iedere leerling die niet bij een school staat ingeschreven als (tijdelijk) alternatief aanspraak kan maken op afstandsonderwijs. Maak dit mogelijk door deze leerlingen een budget te geven waarmee het afstandsonderwijs kan worden ingekocht.
  • Er voldoende hulpmiddelen, persoonlijke begeleiding (buddy) en technische mogelijkheden zijn om het afstandsonderwijs mogelijk te maken. Hieronder vallen ook laptops voor de thuiszitters die nu geen gebruik kunnen maken van de subsidiemogelijkheid voor devices.
  • Wet- en regelgeving wordt aangepast zodanig dat voor afstandsonderwijs geen vrijstelling van leerplicht of onderwijstijdverkorting nodig is maar het gezien wordt als (tijdelijk) onderwijs op een andere locatie.