tools voor maatwerk

centraal in ons aanbod staat maatwerk

 

"Zorgeloos naar school heeft mij heel veel gebracht. Via een vriendin die een online webinair had over reuma, hoorde ik voor het eerst van zorgeloos naar school. Ik heb meteen gebeld, mijn hulpvraag uitgelegd en werd gelijk aan een ambassadeur gekoppeld. Verder heb ik de waaier met maatwerk opties, die in de gids zit, helemaal uitgeplozen. De tekst die erin staat voor meer begrip op school en dat we ernaar kunnen handelen omdat het al op papier staat. Ik vertel iedereen dat zorgeloos naar school mijn leven heeft veranderd."

Voor leerlingen en studenten met een chronische aandoening is vanwege wisselende belastbaarheid maatwerk cruciaal. Uit ervaring en onze impact assessment blijkt dat de meest effectieve manier om tot maatwerk te komen is, om samen om de tafel te gaan; leerling/student, ouder en school.

Gesprekstools 

Dit klinkt simpel. Maar doordat de leerling/student, ouder en school ieder vanuit een eigen perspectief aan tafel schuiven is het fijn om een handvat te hebben om elkaar de juiste vragen te kunnen stellen. Vandaar dat we verschillende gesprekstools hebben ontwikkeld:

Hoewel iedere kind en jongere uniek is en dus ook het maatwerk, zijn er een aantal universele thema's die belangrijk zijn om maatwerk rondom te organiseren. Deze thema's staan ook centraal in onze gesprekstools.

Hulplijn

Het kan ook zijn dat je behoefte hebt aan iemand die met je mee wil denken over maatwerk in jouw specifieke stiuatie, dan kan je gebruik maken van onze hulplijn advies op maat.

Lotte van Houten, 23 jaar PABO student, met chronische hoofdpijn en migraine

Lotte van Houten, 23 jaar PABO student, met chronische hoofdpijn en migraine

Via de gids worden alle partijen ‘gedwongen’ om ‘out-of-the-box’ te denken. Er wordt gekeken vanuit het oogpunt wat wel kan i.p.v. wat niet. De leerlingenpas vind ik heel overzichtelijk en lijkt me makkelijk te gebruiken. Wat ook goed is, is dat er veel aandacht is aan het regelen van het verzuim vooraf, zodat er geen druk op zit. Dit vond ik achteraf altijd heel vervelend.”

header_VLO9637.jpg

Judith de Gier, docent basisschool

Judith de Gier, docent basisschool

 “Wat goed dat deze gids er is! Hopelijk leidt het tot meer bewustwording bij mensen werkzaam in het onderwijs, als het gaat om chronische ziekte en wat dit voor een leerling betekent. Ik ben het meest enthousiast over het feit dat er hiermee een spreekwijzer is, die docenten handvaten biedt om het gesprek aan te gaan.” 

header_VLO9891.jpg

Annemieke, moeder van een 10-jarige dochter met de ziekte van Crohn

Annemieke, moeder van een 10-jarige dochter met de ziekte van Crohn

 “Wat had ik deze informatie graag gehad afgelopen december toen we er achter kwamen dat dochter (10) de ziekte van Crohn heeft. Zij scoort ineens een flink stuk lager en had al een negatief zelfbeeld door haar ziekte. De gids geeft hele fijne, duidelijke, bemoedigende informatie. Je hebt het gevoel machteloos te staan zonder back up, die is er met deze informatie. Super!”

header_VLO9999.jpg

Manja Bitterlin, namens het EDS-Fonds Nederland

Manja Bitterlin, namens het EDS-Fonds Nederland

“De gids van Zorgeloos naar School, is precies wat leerlingen met het Ehlers Danlos Syndroom (EDS) en hun ouders nodig hebben. Het fijne voor school is, dat de gids toepasbaar is voor alle kinderen met een chronische aandoening. Dit is mogelijk doordat de gids overkoepelende knelpunten te pakken heeft. Knelpunten als vermoeidheid, beperkte mobiliteit, gym, toetsen/examens en verzuim, die ook bij EDS spelen. Wij juichen de komst van deze gids enorm toe en kunnen dit iedere patiëntenorganisatie aanbevelen.” 

header_VLO9994.jpg