Geef ons feedback!

jouw feedback is essentieel

Al onze producten en diensten worden in nauwe samenwerking met jullie, onze doelgroep, ontwikkeld. De kwaliteit en effectiviteit valt of staat met het feit of het aansluit bij jullie behoefte en beleving. Daarom is het van belang dat we continue een vinger aan de pols houden en van jullie horen of dat (nog steeds) zo is.

Stuur een mail als je bijvoorbeeld:

  • een onderwerp of informatie mist op de website, of in de gids,
  • als je informatie niet snapt of tegenstrijdig is,
  • maar natuurlijk ook als je ons wilt laten weten hoe je ons materiaal gebruikt en wat het je heeft opgeleverd.

Alvast dank namens ons hele team!