Disclaimer

 

De Stichting Zorgeloos naar School streeft ernaar om deze website zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Niettemin kunnen wij geen garantie geven met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van hetgeen op de website staat vermeld.

Deze website is niet ontworpen om, en voorziet niet in, medische adviezen, professionele diagnoses, meningen, behandelingen of diensten aan u of welke persoon dan ook. De informatie op de website is bedoeld als hulpmiddel om recente kennis, ontwikkelingen en inzichten op het gebied van chronische aandoeningen in combinatie met onderwijs beter te kunnen begrijpen.

Op deze website en links naar andere websites, levert de Stichting Zorgeloos naar School informatie al dan niet gebaseerd op eigen ervaringen die geen rekening houden met uw persoonlijke gezondheidssituatie. De informatie op deze website is dus niet bedoeld als vervanging voor welk medisch advies dan ook. In geen geval kan de Stichting Zorgeloos naar School en zijn medewerkers en/of in opdracht van de Stichting uitvoerende ambassadeurs of ondernemingen, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen.